Bedrift

Det er vi som rykker ut når alarmen går

Hvorfor velge oss?

Når sekundene teller er rask varsling til rett instans avgjørende. Vi tilbyr alarmoverførsel direkte tilknyttet brannvesenets sin 24 timers bemannede alarmsentral. Velger du oss kan du være trygg på at ingen tid går tapt.

 • Direkte tilknyttet brannvesenets 24 timers bemannede alarmsentral
 • Straks alarmen utløses, rykker brannvesenet ut med brannbil og mannskap*
 • Spesialutdannede brannmannskap med lang erfaring og stor lokalkunnskap i Asker og Bærum
 • Med 4 brannstasjoner i Asker og Bærum er vi raskt på plass
 • Ingen bindingstid, ingen skjulte kostnader

* Se instruks under: Vi tilbyr.

 

Vi tilbyr

Vi tilbyr bedrifter i Asker og Bærum direkte alarmoverføring og utrykning ved brann-, teknisk og heisalarm.

Hva gjør vi hvis alarmen går?

 • Ved brannalarm: Ved mottak av brannalarm rykker brannbil umiddelbart ut. Hvis kunden avkrefter brann etter at utrykning er varslet, stoppes utrykning.
 • Ved heisalarm: Alarmsentralen ringer opp heisen for å avdekke hvilke tiltak som skal iverksettes.
 • Ved teknisk alarm: Hvis vi ikke får kontakt pr. telefon, rykker brannbil og mannskap umiddelbart ut.

De fleste forsikringsselskap tilbyr reduksjon i boligforsikringen når du er tilknyttet vår alarmsentral.

 

Alarmanlegg og nøkkelboks

Bedriften installerer sitt eget alarmanlegg og velger selv type anlegg og installatør.  Alarmen blir driekte tilknyttet brannvesenets alarmsentral uten forsinkede mellomledd. Brannsentralen skal vise hvilke detektorer alarmen er utløst fra. Det samme gjelder fra sprinkleranlegg.

Brannvesenet krever at kunden monterer en FG-godkjent nøkkelboks på bygget. Nøklene skal gi tilgang til alle arealer som er dekket av alarmanlegget.

Alarmtilknytningen fra alarmanlegget og nøkkelboks skal ha overvåket overføring.

Ved avmeldign av unødig alarm, ring umiddelbart til alarmsentralen tlf. 66 76 42 50 for å gi beskjed slik alarmsentralen unngår å sende ut brannbil unødig til stedet.

 

Kriterier og orienteringsplan

Alarmoverføringen settes i drift når alle kriterier og formaliteter er i orden, og når åpningsbefaring er gjennomført og godkjent av brannvesenet.

 • Det skal være 2 stk sett, begge laminert i A3-format. Et sett skal fastmonteres ved brannsentralen og et sett skal være løse til å ta med seg. Løse O-planer skal ligge i hylle/kasse ved brannsentralen som merkes med: O-plan brann. Tekst på brannsentralen skal harmonere med tekst på O-plan (eks. romnr/navn, detektornr ). Se retningslinjer og eksempel vedlagt.
 • Brannsentralen skal vise hvilken detektor alarmen er utløst fra. Identifisering av utslagsted på brannsentralen skal sammen med orienteringsplanen hjelpe våre mannskaper til å finne frem til utslagsted. Der det er flere bygg skal det være en områdeplan som viser alle bygg med nummerering. I tillegg skal det være oversikt over de nærmeste offentlige veiene rundt område, slik at brannvesenet lett kan orientere seg.
 • Det skal være montert FG-godkjent nøkkelboks i bygningen hvor alle nøklene til bygget skal oppbevares (masternøkkel foretrekkes). Ved mange nøkler må flere nøkkelbokser monteres. Nøklene skal merkes og gi tilgang til alle rom i bygningen som dekkes av alarmanlegget. Nøkkelboksen skal utstyres med alarm direkte til brannvesenet. Nøklene skal overleveres til ABBV ved åpningsbefaring. Ved åpningsbefaringen blir nøkkelboksen kodet slik at den kun er tilgjengelig for ABBV.
 • Alarmtilknytningen skal ha overvåket overføringslinje, også fra nøkkelboks.
 • Kunde/installatør skal teste alarmoverføringen mot brannvesenet for å kontrollere at tilknytningen er i orden. Ring alltid 66 76 42 50 før testing foretas. Det skal alltid ringes opp igjen for å få bekreftet at overføringen er i orden.
 • Kontrakt mellom kunde og ABBV skal være underskrevet og returnert ABBV.
 • Kundeopplysninger skal være utfylt og oversendt ABBV med nødvendige opplysninger.
 • Det må utarbeides rutiner utløst alarm og gis opplæring i brannalarmanlegget.
 • Det skal være montert godt synlige husnummer på bygningen.
 • Dersom det er innbruddsalarm til annet vaktselskap må ABBV ha opplysninger om hvilket vaktselskap med informasjon om telefonnummer og andre nødvendige opplysninger.

Bedrifter som skal ha alarmoverføring til Asker og Bærum brannvesen må ha en orienteringsplan i bygget. I linken under kan du lese hvilke krav brannvesenet stiller og et eksemplet på  hvordan en orienteringsplan skal se ut.

Kriterier for orienteringsplan med tegninger 2018

 

Priser

For brann- og teknisk alarm beregnes abonnementsprisen ut i fra bygningsarealet alarmen dekker.

Vi tilbyr alarmoverføring fra brannalarm basert på følgende priser:

 • Kr 346,- pr. måned inntil 300 m2
 • Kr 691,- pr. måned mellom 301 m2 – 1.200 m2
 • Kr 1037,- pr. måned mellom 1.201 m2 – 10.000 m2
 • Kr 1382,- pr. måned mellom 10.001 m2-20.000 m2
 • Kr 1839,- pr. måned over 20.001 m2

Heisalarm:

 • Kr 369,- pr. heis pr. måned

Vi tilbyr i tillegg alarmoverføring fra tekniske alarmer.

Alle priser er oppgitt eks. mva. Tilknytningsgebyr er kr 1.700,-.

Er alarmen utløst ved en feil, ring 66 76 42 50

Det er viktig at brannvesenets alarmkunder ringer alarmsentralen umiddelbart for å gi beskjed slik at brannbil ikke blir sendt ut unødvendig.

Ønsker du å teste alarmen din, ring 66 76 42 50

 

 • “Jeg vil takke for veldig god service! Vi er veldig fornøyd med ordningen, og føler oss veldig trygge når vi har tilkobling for både brann- og innbruddsalarm hos dere!”
  Tor Magne Howlid
  Boligalarmkunde
 • "Tiden er avgjørende for å unngå tap av liv og verdier. Brannvesenet bruker i gjennomsnitt 1 minutt fra brannalarmen går på brannstasjonen til vi er underveis.”
  Sverre N. Junker
  Avdelingssjef beredskap
 • “Vår visjon er at Asker og Bærum skal være trygge kommuner å leve i – der ingen skal skades eller omkomme i brann. Med 4 brannstasjoner og 20 brannmannskap på døgnkontinuerlig vakt, kan du være trygg på at vi er raskt på plass ikke bare hvis brannalarmen går, men også ved private innbruddsalarmer.”
  Anne Hjort
  Brannsjef