Hvorfor velge boligalarm til brannvesenet?

 • Boligalarmen blir direkte koblet til brannvesenets alarmsentral
 • Rask utrykning  med nærmeste brannbil både ved brann- og innbruddsalarm
 • Seks brannstasjoner i Asker og Bærum sikrer kort utrykningstid; Asker, Bekkestua, Gjettum, Fornebu, Røyken og Tofte brannstasjon*
 • Ingen gebyr ved unødig utrykning
 • Boligalarm grunnpakke nå med app og 4 detektorer kr. 2.499,- inkl. montering

*Brannvesenet kan dessverre ikke tilby boligalarm der det er deltidsbrannvesen, dvs områder som dekkes av Tofte brannstasjon.

Les mer om boligalarm

 

 

 

Bestill tilbud

 

Eller ta kontakt med oss på telefon 66 76 42 75

Du kan søke om å utsette betalingsfristen i forbindelse med alarmabonnement til brannvesenet

Har du utfordringer med å betale faktura for alarmabonnementet på bakgrunn av situasjonen Norge er i nå, kan du søke om utsettelse av betalingsfristen.

Vi ber om at alle våre kunder betaler fakturaene på angitt forfallsdato, men dersom noen står uten inntekt, har utfordringer med å betale innen fristen, kan det innvilges utsatt betalingsfrist. I denne perioden vil vi også se bort fra forsinkelsesrenter.

Forespørsel om utsettelse av betalingsfrist sendes på e-post til; marked@abbr.no, bruk gjerne kontaktskjema under fanen «Kontakt». I henvendelsen må det tydelig fremgå hvilken faktura det er snakk om og hvilken kunde det gjelder.

23.03.2020

Boligalarm tilpasset ditt hjem

Du kan betjene boligalarmen via mobilen og kan blandt annet se når barna kommer hjem, slå alarmen av og på etc. Grunnpakken inneholder 2 branndetektorer (optiske/varme) samt 2 bevegelsesdetektorer og det finnes et stort utvalg av tilleggsutstyr hvis du ønsker det. Les mer om boligalarm direkte til brannvesenet under  Boligalarm

Er alarmen utløst ved en feil, ring 66 76 42 50

Det er viktig at brannvesenets alarmkunder ringer alarmsentralen umiddelbart for å gi beskjed slik at brannbil ikke blir sendt ut unødvendig. Ønsker du å teste alarmen din, ring 66 76 42 50.

Informasjon om endringer i brannvesenet som følge av kommunesammenslåing for Asker, Røyken og Hurum

Nytt brannvesen for Nye Asker og Bærum

Tidligere Asker, Røyken og Hurum kommuner har blitt til en kommune 1. januar 2020. Fra samme dato ble Asker og Bærum brannvesen IKS, Røyken brann og redning og Hurum brannvesen et brannvesen som heter Asker og Bærum brann og redning IKS (ABBR).  7. januar 2020 vil alarmkunder overføres fra Sør-Øst 110 IKS til Oslo 110 (110-sentralen på Lysaker). Fra 20.januar vil alarmkunder fra tidligere Røyken brann og redning overføres til Oslo 110. Alarmkundene vil imidlertid bli betjent av de samme brannmannskaper fra den samme brannstasjonen som i dag.

Nye telefonnummerfor alarmkunder i tidligere Røyken og Hurum kommunder

Det betyr at alarmkunder må kontakte 110-sentralen i Oslo ved utløst alarm (66 76 42 50) og Asker og Bærum brann og redning for all annen kundekontakt og testing av alarmanlegg (66 76 42 75).

Har du analog linje til alarmanlegget? Oppfordring om å kontrollere overføringslinjen i alarmanlegget ditt

I forbindelse med at Telenor stenger de analoge linjene (kobbernettet) i Norge, vil vi anbefale at de kundene som har analog linje fra Telenor må sjekke om alarmsignalene i alarmanlegget blir berørt av dette. Dette gjelder eldre anlegg som ikke har overvåket overføring via AddSecure eller de alarmanleggene med egne SIM-kort. Brannvesenet sender ut brev til de kundene det gjelder. Telenor bekrefter at de skal varsle berørte kunder i god tid før nedleggelse av de analoge linjene.

Oppgradering av alarmanlegget pga nedleggelse av de analoge linjene

Dersom du har overføring via analog linje kan du oppgradere alarmanlegget med en AddSecure sender (under forutsetning av at alarmanlegget er kompatibelt med denne senderen) eller installere et nytt alarmanlegg basert på digital overføring.

Hvis du ønsker å fornye eller oppgradere alarmanlegget ditt kan et av de to installatørfirmaene brannvesenet samarbeider med montere et moderne og brukervennlig alarmanlegg med app-funksjon. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

Røykvarsler i boligen er viktig

Husk at eier av boligen skal sørge for at det finnes minst en røykvarsler/røykdetektor i hver etasje som dekker alle oppholdsrom og høres godt på soverom når døren er lukket.

 

Radio tok fyr i bolig. Boligalarm med direkte varsling til Asker og Bærum brannvesen avverget husbrann på Bekkestua.

Alarmsentralen mottok kl 22.22 brannalarm fra en bolig på Bekkestua. Beredskap fra Bekkestua brannstasjon var fremme på stede etter få minutter. Det var mye røykutvikling i boligen da beredskap ankom stede. Det viste seg at røykutviklingen skyldes brann i en radio. Takket være boligalarm med direkte varsling til brannvesenets alarmsentral og rask utrykning av beredskap ble brannen avverget.

Ønsker du også boligalarm direkte til brannvesenet? Les mer om tilbudet under «Boligalarm».

 

 

 

Boligalarm direkte til bannvesenet avverget husbrann i Asker

Det begynte å brenne i et litium batteri til et modellfly som sto til lading. Heldigvis hadde familien boligalarm med direkte varsling til brannvesenet. Alarmen gikk i huset, eier fikk SMS via alarmanlegget at en branndetektor var gått av og alarmsentralen ringte umiddelbart eier av huset. Heldigvis var det et familiemedlem som var hjemme og ble varslet både av alarmanlegget og av alarmsentralen. Personen gjorde alt riktig og avverget en potensiell brann. Brannmannskap fra Asker kom på stedet.

Lærdom for oss alle: Ikke lad om natten når du sover, lad når du er våken og tilstede du er, og lad på sikkert sted.

 • “Jeg vil takke for veldig god service! Vi er veldig fornøyd med ordningen, og føler oss veldig trygge når vi har tilkobling for både brann- og innbruddsalarm hos dere!”
  Tor Magne Howlid
  Boligalarmkunde
 • “Vår visjon er at Asker og Bærum skal være trygge kommuner å leve i – der ingen skal skades eller omkomme i brann. Med seks brannstasjoner og over 25 brannmannskap på døgnkontinuerlig vakt, kan du være trygg på at vi er raskt på plass ikke bare hvis brannalarmen går, men også ved private innbruddsalarmer.”
  Anne Hjort
  Brannsjef
 • "Tiden er avgjørende for å unngå tap av liv og verdier. Brannvesenet bruker i gjennomsnitt 1 minutt fra brannalarmen går på brannstasjonen til vi er underveis.”
  Sverre N. Junker
  Avdelingssjef beredskap

Ord fra brannsjefen

Boligalarm Brannvesenet

Anne Hjort

Vår visjon er at Asker og Bærum skal være trygge kommuner å leve i – der ingen skal skades eller omkomme i brann.

Aktuelt

De vanligste brannårsakene

De vanligste brannårsakene

Halvparten av alle branner er en konsekvens av uforsiktig omgang med elektriske apparater og bar ild. De fleste branner kan forhindres med enkle tiltak og sunn fornuft. Les mer om dette her.

Hvorfor velge oss?

Trygg på at ingen tid går tapt

Asker og Bærum brannvesen tilbyr boligalarm direkte tilknyttet vår 24 timers bemannede alarmsentral ved brann-, innbrudd og vannalarm. Vi tilbyr også alarmoverføring for borettslag ved brann.

Kontakt oss

Din sikkerhet, vårt ansvar

Kontakt oss gjerne på telefon eller e-post for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud. Våre kunder er de eneste som er direkte tilknyttet Asker og Bærum brannvesen.