Alarmsentralen responderer øyeblikkelig ved mottatt alarm – beredskapsavdelingen sørger for rask utrykning

Ved utløst alarm går alarmsignalene direkte til brannvesenets alarmsentral som varsler ut beredskapsavdelingen med nærmeste ledige brannbil. Rask respons og tidlig brannslokking er avgjørende for at en brann ikke skal kunne utvikle seg.

Hva gjør brannvesenet når alarmen går?

Ved brannalarm:
Vi ringer deg. Hvis vi ikke får kontakt pr. telefon, rykker brannbil og mannskap umiddelbart ut til boligen din.

Ved innbruddsalarm:
Vi ringer deg. Hvis vi ikke får kontakt pr. telefon eller feil passord oppgis, rykker brannbil og mannskap umiddelbart ut.

Ved vannalarm:
Vi ringer deg og varsler om hendelsen.

Vi gjør oppmerksom på at brannvesenet kan dessverre ikke betjene boligalarm fra områder som dekkes av Tofte brannstasjon.

 

Det er kun brannvesenets egne kunder som har direkte alarmoverføring til Asker og Bærum brann og redning. De fleste forsikringsselskap tilbyr reduksjon i boligforsikringen når du er tilknyttet brannvesenets alarmsentral.