Boligsameie

Det er vi som rykker ut når alarmen går

 

Hvorfor velge oss?

Med flere boenheter tett innpå hverandre er faren for brann større. Derfor tilbyr vi alarmoverføring til alarmsentralen og utrykning når alarmen går.

 • Direkte tilknyttet brannvesenets 24 timers bemannede alarmsentral
 • Spesialutdannede brannmannskap med lang erfaring og stor lokalkunnskap
 • Straks alarmen utløses, rykker brannvesenet ut med brannbil og mannskap ved både brann-, innbrudd- og heisalarm*
 • Med seks brannstasjoner i Asker og Bærum er vi raskt på plass**
 • Ingen gebyr ved unødig utrykning
 • Ingen bindingstid, ingen skjulte kostnader

* Se instruks under avsnittet: Vi tilbyr.

** Brannvesenet kan ikke tilby innbruddsalarm fra boligsameier eller boligkunder fra områder som dekkes av Tofte brannstasjon.

 

Vi tilbyr

Det å føle seg trygg i sitt eget hjem er viktig. Derfor tilbyr vi alarmoverføring til vår 24 timers bemannede alarmsentral og utrykning hvis alarmen går. Vi tilbyr brann-, brann/innbrudd og heisalarm både i fellesareal, leiligheter og i garasjeanlegg. Som kunde av oss får du ingen gebyr ved unødig utrykning. Det er heller ingen bindingstid.

Hva gjør vi hvis alarmen går?

 • Ved brannalarm eller alarm fra sprinkelanlegg: Brannbil rykker umiddelbart ut. Hvis kunden avkrefter brann etter at utrykning er varslet, stoppes utrykning.
 • Ved innbruddsalarm: Hvis vi ikke får kontakt pr. telefon, eller korrekt passord oppgis, rykker brannbil og mannskap ut.
 • Ved heisalarm: Alarmsentralen ringer opp heisen for å avdekke hvilke tiltak som skal iverksettes.

Ved unødig alarm ring umiddelbart til alarmsentralen tlf 66 76 42 50 for å gi beskjed slik at ikke alarmsentralen sender unødig ut brannbil til alarmadressen.

De fleste forsikringsselskap tilbyr reduksjon i boligforsikringen når du er tilknyttet vår alarmsentral.

 

Alarmanlegg og nøkkelboks

Boligsameiet installerer sitt eget alarmanlegg og velger selv type anlegg og installatør. Alarmen blir direkte tilknyttet brannvesenets alarmsentral uten forsinkede mellomledd.  Brannsentralen skal vise hvilke detektorer alarmen er utløst fra. Det samme gjelder fra sprinkleranlegg. For overføring av innbruddsalarm har hver leilighet sitt eget alarmanlegg.

Brannvesenet krever at kunden monterer en eller flere FG-godkjente nøkkelbokser på bygget. Nøklene skal gi tilgang til alle arealer som er dekket av alarmanlegget.

Alarmtilknytningen fra alarmanlegget og nøkkelboks skal ha overvåket overføringslinje.

 

Kriterier vedr. alarmoverføring og orienteringsplan

Alarmoverføringen settes i drift når alle kriterier og formaliteter er i orden, og når åpningsbefaring er gjennomført og godkjent av Asker og Bærum brann og redning (ABBR).

Alarmoverføring til ABBR er en privatrettslig avtale. Ved å inngå denne avtalen må alle vilkårene være oppfylt. Kontrakten reguleres av alminnelige kontraktsrettslige regler.

 • Det skal være 2 stk sett, begge laminert i A3-format. Et sett skal fastmonteres ved brannsentralen og et sett skal være løse til å ta med seg. Løse O-planer skal ligge i hylle/kasse ved brannsentralen som merkes med: O-plan brann. Tekst på brannsentralen skal harmonere med tekst på O-plan (eks. romnr/navn, detektornr ). Se retningslinjer og eksempel vedlagt.
 • Brannsentralen skal vise hvilken detektor alarmen er utløst fra. Identifisering av utslagsted på brannsentralen skal sammen med orienteringsplanen hjelpe våre mannskaper til å finne frem til utslagsted. Der det er flere bygg skal det være en områdeplan som viser alle bygg med nummerering. I tillegg skal det være oversikt over de nærmeste offentlige veiene rundt område, slik at brannvesenet lett kan orientere seg.
 • Det skal være montert FG-godkjent nøkkelboks i bygningen hvor alle nøklene til bygget skal oppbevares (masternøkkel foretrekkes). Ved mange nøkler må flere nøkkelbokser monteres. Nøklene skal merkes og gi tilgang til alle rom i bygningen som dekkes av alarmanlegget. Nøkkelboksen skal utstyres med alarm direkte til brannvesenet. Nøklene skal overleveres til ABBR ved åpningsbefaring. Ved åpningsbefaringen blir nøkkelboksen kodet slik at den kun er tilgjengelig for ABBR.
 • Alarmtilknytningen skal ha overvåket overføringslinje, også fra nøkkelboks. Ved bygg som inneholder både boenheter og næring krever ABBR at alarmoverføringer skilles i to innganger. En av årsakene til dette er at næring faktureres for unødig utrykning. Det gjør ikke bolig.
 • Kunde/installatør skal teste alarmoverføringen mot brannvesenet for å kontrollere at tilknytningen er i orden. Ring alltid 66 76 42 50 før testing foretas. Det skal alltid ringes opp igjen for å få bekreftet at overføringen er i orden.
 • Hvis det er sprinkelsentral skal den være tydelig merket fra brannsentralen.
 • Kontrakt mellom kunde og ABBR skal være underskrevet og returnert ABBR.
 • Kundeopplysninger skal være utfylt og oversendt ABBV med nødvendige opplysninger.
 • Det må utarbeides rutiner utløst alarm og gis opplæring i brannalarmanlegget.
 • Bruker av bygget må ha tilgang til og tilbakestille brannalarmanlegget hele døgnet.
 • Det skal være montert godt synlige husnummer på bygningen.
 • Dersom det er innbruddsalarm til annet vaktselskap må ABBR ha opplysninger om hvilket vaktselskap med informasjon om telefonnummer og andre nødvendige opplysninger.

Boligsameier som skal ha alarmoverføring til Asker og Bærum brann og redning må ha en orienteringsplan i bygget. I linken under kan du lese hvilke krav brannvesenet stiller og et eksemplet på  hvordan en orienteringsplan skal se ut.

Kriterier for orienteringsplan med tegninger 2018

 

Priser

Brannalarm fra fellesarealer og eller garasjeanlegg beregnes etter m2. Eks:

 • Kr 454,- pr. måned inntil 300 m2
 • Kr 907,- pr. måned mellom 301 m2 – 1.200 m2
 • Kr 1360,- pr. måned mellom 1.201 m2 – 10.000 m2

Brannalarm fra leiligheter med felles alarmanlegg beregnes etter antall leiligheter. Eks:

 • Ved 10 leiligheter kr 151,- pr. leilighet pr. måned
 • Ved 30 leiligheter kr 105,- pr. leilighet pr. måned
 • Ved 100 leiligheter kr 89,- pr. leilighet pr. måned

Heisalarm:

 • Kr 484,- pr. heis pr. måned

Abonnementsprisene er inkl. mva og er basert på en felles bestilling, kontrakt og faktura for boligsameie. Ta gjerne kontakt for et tilbud tilpasset ditt boligsameie. Ta kontakt for pris vedr innbruddsalarm. Det tilbys ikke innbruddsalarm i områder hvor det er deltidsbrannvesen, dvs ikke i områder som dekkes av Tofte brannstasjon.

 • “Vår visjon er at Asker og Bærum skal være trygge kommuner å leve i – der ingen skal skades eller omkomme i brann. Med seks brannstasjoner og over 25 brannmannskap på døgnkontinuerlig vakt, kan du være trygg på at vi er raskt på plass ikke bare hvis brannalarmen går, men også ved private innbruddsalarmer.”
  Anne Hjort
  Brannsjef
 • “Jeg vil takke for veldig god service! Vi er veldig fornøyd med ordningen, og føler oss veldig trygge når vi har tilkobling for både brann- og innbruddsalarm hos dere!”
  Tor Magne Howlid
  Boligalarmkunde
 • "Tiden er avgjørende for å unngå tap av liv og verdier. Brannvesenet bruker i gjennomsnitt 1 minutt fra brannalarmen går på brannstasjonen til vi er underveis.”
  Sverre N. Junker
  Avdelingssjef beredskap