De vanligste brannårsakene

Brannsikkerhet i hjemmet

En brann er en alvorlig hendelse for alle som er involvert. De materielle og menneskelige konsekvensene er ofte dramatiske.

Halvparten av alle branner er en konsekvens av uforsiktig omgang med elektriske apparater og bar ild. De fleste branner kan forhindres med enkle tiltak og sunn fornuft – hver og en har ansvar for å bidra til dette. På hjemmesiden til Asker og Bærum brann og redning ser man på noen av de enkleste brannforebyggende tiltakene.