SITTER DU I STYRET I BOLIGSAMEIE ELLER KJENNER DU NOEN SOM GJØR DET?

 

Borettslag og sameier er pålagt å drive HMS-arbeid og internkontroll.

Asker og Bærum brann og redning inviterer til gratis opplæring 20. oktober kl. 18.00 – 20.30 på Holmen innbyggertorg i Asker. (Med forbehold mtp Covid-19 og smittevern)

Vi vil prate om:

  • Lover og forskrifter
  • Systematisk HMS (igangsettelse, kartlegge, planlegge og prioritere tiltak og oppfølgning)
  • Risikovurdering
  • Grunnprinsipp i brannvernarbeidet
  • Generell brannsikkerhet
  • Kom gjerne med spørsmål

For mer informasjon og påmelding, se brannvesenet sine nettsider:

https://abbr.no/bolig/borettslag-og-sameier/hmskurs/