Gratis opplæring i HMS for borettslag og boligsameier

Sitter du i styret i et boligsameie eller kjenner du noen som gjør det?

Borettslag og sameier er pålagt å drive HMS-arbeid og internkontroll. Asker og Bærum brann og redning inviterer til årlig gratis opplæring.

For mer informasjon og påmelding, se brannvesenet sine nettsider:

https://abbr.no/bolig/borettslag-og-sameier/hmskurs/

Vi vil prate om:

  • Lover og forskrifter
  • Systematisk HMS (igangsettelse, kartlegge, planlegge og prioritere tiltak og oppfølgning)
  • Risikovurdering
  • Grunnprinsipp i brannvernarbeidet
  • Generell brannsikkerhet
  • Kom gjerne med spørsmål