Alarmsentralen responderer øyeblikkelig ved mottatt alarm – beredskapsavdelingen sørger for rask utrykning

 

Ved utløst alarm går alarmsignalene direkte til brannvesenets alarmsentral som varsler ut beredskapsavdelingen med nærmeste ledige brannbil. Rask respons og tidlig brannslokking er avgjørende for at en brann ikke skal kunne utvikle seg.

  • Alarm direkte tilknyttet brannvesenets alarmsentral
  • Rask utrykning fra seks brannstasjoner i Asker og Bærum sikrer kort utrykningstid
  • Spesialutdannede brannmannskap med lang erfaring og stor lokalkunnskap i Asker og Bærum
  • Sikrer liv og verdier
  • Ingen gebyr for unødig utrykning

 

Hva gjør brannvesenet hvis alarmen går?

Ved brannalarm
Brannvesenets alarmsentral responderer øyeblikkelig ved mottatt av brannalarm eller alarm fra sprinkleranlegg, og nærmeste brannbil rykker umiddelbart ut.

Ved heisalarm
Ved mottatt heisalarm holder alarmsentralen kontakt med deg i heisen og iverksetter tiltak avhengig av situasjonen.