Komfyren er hjemmets største brannkilde

Med en komfyrvakt slår komfyrplatene seg av når det oppstår farlige situasjoner.
Komfyrbrann som følge av såkalt tørrkoking er den vanligste enkeltårsaken til brann i norske hjem. Tørrkoking rammer alle aldersgrupper, fra unge som lager nattmat, til småbarnsfamilier med mange forstyrrelser rundt matlagingen, og eldre som kan glemme eller sovne fra komfyren.

Alle trenger komfyrvakt

Komfyrvakten kutter strømmen automatisk hvis du glemmer å slå av komfyrplaten. Det er en god investering som gjør hverdagen din mer brannsikker. De fleste komfyrbranner skjer på dagtid og rammer eldre mennesker, men det er branner som starter om natten som tar flest liv. Da er det gjerne yngre mennesker som rammes. Rus og alkohol er ofte en medvirkende årsak til at de glemmer eller sovner fra komfyren.

Les mer om dette på Asker og Bærum brann og redning sin hjemmeside.