Kontakt oss

Asker og Bærum brann og redning er opptatt av forebyggende tiltak. Vi har som mål å utnytte våre ressurser til det beste for innbyggerne i Asker og Bærum. Derfor tilbyr vi boligalarm *.

Har du boligalarm til brannvesenet, kan du være trygg på at vi er raskt fremme ved utløst alarm. Rask respons og tidlig brannslukking er avgjørende for at en brann ikke skal kunne utvikle seg. Ved utløst brann- eller innbruddsalarm rykker vi ut med nærmeste brannbil.

*Brannvesenet kan dessverre ikke tilby boligalarm der det er deltidsbrannvesen, dvs områder som dekkes av Tofte brannstasjon.

Kontakt Asker og Bærum brannvesen

Kontakt oss på telefon eller e-post for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.

Asker og Bærum brann og redning IKS

Tlf: 66 76 42 75 (kl. 8.00-15.00).
E-post: marked@abbr.no
Besøksadresse: Fredtunveien 5, 1386 Asker
Postboks 353, 1372 Asker

For testing av alarmsignaler eller avlysning av unødig alarm ring 66 76 42 50.

Lagre

Trygghet med brannvesenet

Nå kan du styre boligalarmen via mobilen, enten du er på ferie eller når du er på jobb. Du kan se status på alarmen, slå den av eller på og få automatisk varsel på SMS når alarmen utløses. Brannvesenet rekvirerer nærmeste brannbil ved mottatt alarm og hvis vi ikke får avmelding. Husk å ringe alarmsentralen på telefon 66 76 42 50 hvis alarmen ikke er reel slik at vi får avbruttt utrykningen.

Lagre

Lagre

 • “Jeg vil takke for veldig god service! Vi er veldig fornøyd med ordningen, og føler oss veldig trygge når vi har tilkobling for både brann- og innbruddsalarm hos dere!”
  Tor Magne Howlid
  Boligalarmkunde
 • "Tiden er avgjørende for å unngå tap av liv og verdier. Brannvesenet bruker i gjennomsnitt 1 minutt fra brannalarmen går på brannstasjonen til vi er underveis.”
  Sverre N. Junker
  Avdelingssjef beredskap
 • “Vår visjon er at Asker og Bærum skal være trygge kommuner å leve i – der ingen skal skades eller omkomme i brann. Med seks brannstasjoner og over 25 brannmannskap på døgnkontinuerlig vakt, kan du være trygg på at vi er raskt på plass ikke bare hvis brannalarmen går, men også ved private innbruddsalarmer.”
  Anne Hjort
  Brannsjef