Aktuelt

Her gir vi deg tips, råd og siste nytt fra oss

Når testet du alarmoverføringen din sist?

Vi anbefaler at du tester alarmoverføringen i boligen din jevnlig for å sjekke at tilknytningen til vår alarmsentral fungerer slik den skal.

Før testing av overføring: Ring brannvesenet tlf. 66 76 42 50 før du begynner å teste alarmoverføringen. For din sikkerhet må passordet alltid oppgis. Etter utført test er det viktig at du ringer tilbake til brannvesenet og får bekreftet overføringen. Vi vil også anbefale deg å ha bruksanvisningen din klar for å finne ut hvordan du stanser og tilbakestiller alarmen. Hvis du ikke har den, ta kontakt med installasjonsfirmaet som installerte anlegget hos deg.

Test av alarmoverføring: Dette gjør du enten ved å utløse en innbruddsalarm eller brannalarm på følgende måte:
Aktiver innbruddsalarmen, vent i 5-10 minutter og gå inn i boligen. Alarmen vil utløses når du beveger deg foran en bevegelsesdetektor. Vent i ca. 30 – 60 sekunder før du slår av anlegget og tilbakestill det.

Brannalarmen din er alltid aktivert. Våre installatører anbefaler at du bruker testgass ved test av røykdetektoren. Testgassen simulerer røyk og tester røykdetektorens komponenter. Les bruksanvisningen på boksen. Tilbakestill alarmen etter test.
For å teste alarmoverføringen holder det med at du tester en detektor.