Hvorfor velge oss?

Asker og Bærum brann og redning

Trygg på at ingen tid går tapt

Asker og Bærum brann og redning tilbyr boligalarm med direkte tilknyttet til alarmsentralen ved brann-, innbrudd og vannalarm. Vi tilbyr også alarmoverføring for borettslag ved brann-, brann/innbrudd- og heisalarm, og for bedrifter ved brann-, teknisk- og heisalarm i Asker og Bærum.

Når sekundene teller er rask varsling til rett instans avgjørende. Velger du oss kan du være trygg på at ingen tid går tapt.

 • Direkte tilknyttet brannvesenets 24 timers bemannede alarmsentral
 • Straks alarmen utløses, rykker brannvesenet ut med brannbil og mannskap*
 • Spesialutdannede brannmannskap med lang erfaring og stor lokalkunnskap
 • Med seks brannstasjoner i Asker og Bærum er vi raskt på plass**
 • Ingen gebyr ved unødig utrykning ved alarmer fra boliger og boligsameier
 • Ingen bindingstid, ingen skjulte kostnader

* Se instruks under: Vi tilbyr.

**Det tilbys ikke boligalarm eller innbruddsalarm til boligsameier der det er deltidsbrannvesen, dvs områder som dekkes av Tofte brannstasjon.

 • "Tiden er avgjørende for å unngå tap av liv og verdier. Brannvesenet bruker i gjennomsnitt 1 minutt fra brannalarmen går på brannstasjonen til vi er underveis.”
  Sverre N. Junker
  Avdelingssjef beredskap
 • “Jeg vil takke for veldig god service! Vi er veldig fornøyd med ordningen, og føler oss veldig trygge når vi har tilkobling for både brann- og innbruddsalarm hos dere!”
  Tor Magne Howlid
  Boligalarmkunde
 • “Vår visjon er at Asker og Bærum skal være trygge kommuner å leve i – der ingen skal skades eller omkomme i brann. Med seks brannstasjoner og over 25 brannmannskap på døgnkontinuerlig vakt, kan du være trygg på at vi er raskt på plass ikke bare hvis brannalarmen går, men også ved private innbruddsalarmer.”
  Anne Hjort
  Brannsjef