Ord fra brannsjefen

Asker og Bærum brann og redning har seks brannstasjoner sentralt plassert i våre kommuner som gjør at vi kommer raskt frem til hendelser. Brannvesenet har 25 personer på døgnkontinuerlig vakt fordelt på fem brannstasjoner. I tillegg har vi deltidsmannskap på Tofte brannstasjon og minimum seks personer på vakt i alarmsentralen (Oslo 110-sentral). Jeg er stolt av å si at vi har utrolig dyktige medarbeidere med stor kompetanse innenfor vårt fagfelt.

Vi tilbyr boligalarm til private boliger samt alarmoverføring og utrykning til borettslag og bedrifter for å få tidlig varsel om brann. På den måten redder vi verdier. I noen tilfeller redder vi også liv. Inntekten fra alarmtjenesten reduserer i tillegg kommunenes og derved innbyggernes utgifter til drift av brannvesenet.

Som vår alarmkunde skal du være trygg på at vi gjør hva vi kan for å være raskt på plass med brannbil, utstyr og dyktig brannmannskap hvis alarmen går og vi ikke får avmelding. Husk at vi også rykker ut på private innbruddsalarmer med samme styrke og tilnærmet samme innsatstid.

I 2009 inngikk Asker og Bærum brannvesen og 2 andre brannvesen en samarbeidsavtale med 3 private vaktselskap. NHO Service hjalp vaktselskapene med å fremforhandle denne avtalen. Avtalen innebærer at vaktselskapenes alarmsentral kan ringe vår 110-sentral og be oss rykke ut til deres boligkunder ved brannmelding.

Brannvesenet har vært meget nøye med at de private vaktselskapene skal få samme tilgang til brannvesenets utrykningstjeneste og kjøretøy som våre egne alarmkunder. Brannvesenet har samme prioritet og prosedyrer på oppringninger fra vaktselskap vi har avtale med, som til brannalarmmeldinger fra egne alarmkunder. Alle vaktselskap kan knytte seg til denne avtalen.

Anne Hjort
Brannsjef