Om brannvesenet

Asker og Bærum brann og redning har seks brannstasjoner sentralt plassert i våre kommuner som gjør at vi kommer raskt frem til hendelser. Brannvesenet har 25 personer på døgnkontinuerlig vakt fordelt på fem brannstasjoner. I tillegg har vi deltidsmannskap på Tofte brannstasjon og minimum seks personer på vakt i alarmsentralen (Oslo 110-sentral). Vi er stolte av å si at vi har utrolig dyktige medarbeidere med stor kompetanse innenfor vårt fagfelt. Asker og Bærum brann og redning (ABBR) er en operativ og forebyggende brann- og redningstjeneste med ansvar for et område på 569 km2, og nærmere 222 000 innbyggere.

ABBR ble etablert i 2020 etter sammenslåing mellom Asker og Bærum brannvesen, Røyken brann og redning og Hurum brannvesen. ABBR er et interkommunalt selskap med hovedsete for administrasjon og ledelse på brannstasjonen i Asker. Våre brannstasjoner ligger sentralt plassert i Asker og Bærum, på Bekkestua, Gjettum, Fornebu, Asker, Røyken og på Tofte.

Ledelse
Asker og Bærum brann og redning IKS er et interkommunalt selskap der Asker kommune og Bærum kommune er deltakere/eiere. Representantskapet er organisasjonens høyeste organ, som har delegert sin fagmyndighet til Styret for ABBR IKS. Representantskapet består av de to varaordførerne i eierkommunene, mens styret består av en blanding av politisk valgte og «profesjonelle» medlemmer fra begge kommuner samt to ansattrepresentanter.

Ansatte
Vi er i dag cirka 170 ansatte i ABBR som er organisert i 5 avdelinger (beredskap, deltid beredskap, stab, forebyggende og marked), samt tilleggstjenester som blant annet forvalter materiell og bygg.

Alarm

Vi tilbyr boligalarm til private boliger samt alarmoverføring og utrykning til borettslag og bedrifter for å få tidlig varsel om brann. På den måten redder vi verdier. I noen tilfeller redder vi også liv. Inntekten fra alarmtjenesten reduserer i tillegg kommunenes og derved innbyggernes utgifter til drift av brannvesenet.

Som vår alarmkunde skal du være trygg på at vi gjør hva vi kan for å være raskt på plass med brannbil, utstyr og dyktig brannmannskap hvis alarmen går og vi ikke får avmelding. Husk at vi også rykker ut på private innbruddsalarmer med samme styrke og tilnærmet samme innsatstid.

I 2009 inngikk Asker og Bærum brannvesen og 2 andre brannvesen en samarbeidsavtale med 3 private vaktselskap. NHO Service hjalp vaktselskapene med å fremforhandle denne avtalen. Avtalen innebærer at vaktselskapenes alarmsentral kan ringe vår 110-sentral og be oss rykke ut til deres boligkunder ved brannmelding.

Brannvesenet har vært meget nøye med at de private vaktselskapene skal få samme tilgang til brannvesenets utrykningstjeneste og kjøretøy som våre egne alarmkunder. Brannvesenet har samme prioritet og prosedyrer på oppringninger fra vaktselskap vi har avtale med, som til brannalarmmeldinger fra egne alarmkunder. Alle vaktselskap kan knytte seg til denne avtalen.