Abonnementspriser

Vi tilbyr mottak av alarmoverføring fra brann-, heis- og tekniske alarmer.

For brann/sprinkleranlegg- og tekniske alarmer beregnes abonnementsprisen ut i fra bygningsarealet alarmen dekker.
Kr 427,- pr. måned inntil 300 m2
Kr 854,- pr. måned mellom 301 m2 og 1.200 m2
Kr 1.281,- pr. måned mellom 1.201 m2 og 10.000 m2 og skoler
Kr 1.708,- pr. måned mellom 10.001 m2 og 20.000 m2
Kr 2.272,- pr. måned over 20.001 m2

Heisalarm
Kr 455,- pr. heis pr. måned

Tilknytningsgebyr
Kr 1.901,-

Alle priser er oppgitt eks. mva.

Gebyr for unødig utrykning til bedrifter

En unødig utrykning er når et alarmanlegg varsler brannvesenet om brann, innbrudd eller andre hendelser som alarmanlegget skal varsle uten at det anlegget varsler om er reelt.
Brannvesenet sender gebyr for unødig utrykning for å hindre at brannvesenets ressurser misbrukes til ikke reelle hendelser. Unødige utrykninger bruker mannskap og materiell, reduserer brannvesenets beredskap for reelle hendelser og kan skape unødige forstyrrelser i trafikken.
Brannvesenet sender gebyr hvis 110-sentralen har varslet ut mannskaper og utrykningsleder har registret utrykningen ved å trykke «UTRYKNING» i det brannbilen er ute av vognhallen. 110-sentralen bruker 1- 2 minutter på å utalarmere mannskapene og mannskapene bruker 60 – 90 sekunder på å komme i brannbilen og få den ut av vognhallen. Hvis bilen stanses før den er ute av vognhallen sendes det ikke gebyr.

Gebyr for unødig brann eller tekniske alarmer
Kr 5.366,-

Gebyr for unødig innbruddsalarm
Kr 2.236,- (Brannvesenet tar ikke i mot innbruddsalarm fra bedrifter lengre).

Gebyr for unødig heisalarm
Kr 2.236,-

Alle priser er oppgitt eks. mva.

Les mer om gebyr for unødig utrykning

Informasjon om gebyr vedr unødig utrykning til bedrifter

Ring alltid brannvesenet ved utløst alarm på telefon 66 76 42 50 for å bekrefte om alarmen er reell eller for å hindre at tunge brannbiler kjører unødig rundt i distriktet.