Abonnementspris

Vi tilbyr mottak av alarmoverføring fra brann-, sprinkelanlegg og heisalarmer – fra fellesarealer, leiligheter og garasjeanlegg.

Brannalarm fra fellesarealer og eller garasjeanlegg beregnes ut i fra bygningsarealet alarmen dekker.
Inntil 300 m2, kr 534,- pr. måned
Mellom 301 m2 og 1.200 m2, kr 1.068,- pr. måned
Mellom 1.201 m2 og 10.000 m2, kr 1.601,- pr. måned

Brannalarm fra leiligheter med felles alarmanlegg beregnes etter antall leiligheter.  
Kontakt oss for tilpasset tilbud.

Heisalarm
Kr 569,- pr. heis pr. måned

En bestilling, en kontrakt og en faktura

Abonnementsprisene er inkl. mva og er basert på en felles bestilling, kontrakt og faktura. Ta gjerne kontakt for et tilbud tilpasset ditt boligsameie.

Ingen gebyr for unødig utrykning

Det er ingen gebyr for unødig utrykning til boligsameier. Det er kun næring/virksomheter som blir belastet for gebyr for unødig utrykning.