Abonnementspris

Vi tilbyr mottak av alarmoverføring fra brann-, heis- og innbruddsalarm.

Brannalarm fra fellesarealer og eller garasjeanlegg beregnes ut i fra bygningsarealet alarmen dekker.
Inntil 300 m2, kr 477,- pr. måned
Mellom 301 m2 og 1.200 m2, kr 954,- pr. måned
Mellom 1.201 m2 og 10.000 m2, kr 1432,- pr. måned

Brannalarm fra leiligheter med felles alarmanlegg beregnes etter antall leiligheter. Eksempel:
Ved 10 leiligheter, kr 159,50 pr. leilighet pr. måned
Ved 30 leiligheter, kr 110,70 pr. leilighet pr. måned
Ved 100 leiligheter, kr 93,70 pr. leilighet pr. måned

Heisalarm
Kr 509,- pr. heis pr. måned

Innbruddsalarm
Vi kan tilby alarmoverføring fra innbruddsalarm fra hele sameiet eller fra enkeltvise boenheter. Ta kontakt for pris vedr. innbruddsalarm.

En bestilling, en kontrakt og en faktura

Abonnementsprisene er inkl. mva og er basert på en felles bestilling, kontrakt og faktura. Ta gjerne kontakt for et tilbud tilpasset ditt boligsameie.

Det tilbys dessverre ikke alarm fra boligsameier i områder som dekkes av Tofte brannstasjon.

Ingen gebyr for unødig utrykning

Det er ingen gebyr for unødig utrykning til boligsameier. Det er kun næring/virksomheter som blir belastet for gebyr for unødig utrykning.