Brannforebyggende tiltak

En brann er en alvorlig  hendelse for alle som er involvert. De materielle skadene og menneskelige konsekvenser er ofte dramatiske. Halvparten av alle branner er en konsekvens av uforsiktig omgang med elektriske apparater eller bar ild.

De fleste branner kan forhindres med enkle tiltak og sunn fornuft. Her tar vi for oss noen av de enkleste brannforebyggende tiltak du kan gjøre.

 

Røykvarsler

Slokkeutstyr

Redde – varsle – slokke

Brannøvelse

Elektriske apparater

Komfyrvakt