Aktuelt

Her gir vi deg tips, råd og siste nytt fra oss

Foto: Kim Van Der Linden / Asker og Bærum Budstikke

Tips for å unngå brann

Nesten halvparten av alle brannene i Norge starter i elektriske anlegg eller elektriske apparater. Derfor er det viktig at elektrisk utstyr brukes riktig og at vi tar våre forhåndsregler.

Her er noen gode tips som du bør følge:

  • Ikke forlat komfyren når du lager mat.
  • Ikke tørk tøy på varmeovnen.
  • Ikke lad opp mobil og PC om natten.
  • Sjekk jevnlig adaptere for misfarging og økt temperatur.
  • Bruk autorisert elektriker ved endring/reparasjoner på elektrisk anlegg.
  • Benytt fastmonterte lamper i størst mulig grad, spesielt på barnerom.
  • Bruk færrest mulig elektriske apparater om natten når du sover, da er du mest sårbar.
  • Vær oppmerksom ved bruk av levende lys, ikke forlat rommet før de er slokket.
  • Vær forsiktig med bruk av skjøteledninger på elektriske apparater som trekker mye strøm.