Alarmsentralen responderer øyeblikkelig ved mottatt alarm – beredskapsavdelingen sørger for rask utrykning

 

Ved utløst alarm går alarmsignalene direkte til brannvesenets alarmsentral som varsler ut beredskapsavdelingen med nærmeste ledige brannbil. Rask respons og tidlig brannslokking er avgjørende for at en brann ikke skal kunne utvikle seg.

  • Alarm direkte tilknyttet brannvesenets alarmsentral
  • Rask utrykning fra seks brannstasjoner i Asker og Bærum sikrer kort utrykningstid
  • Spesialutdannede brannmannskap med lang erfaring og stor lokalkunnskap i Asker og Bærum
  • Sikrer liv og verdier

 

Hva gjør brannvesenet hvis alarmen går?

Ved brannalarm
Ved mottak av brannalarm i alarmsentralen varsler de umiddelbart ut nærmeste brannbil. Hvis kunden avkrefter brann etter at utrykning er varslet, stoppes utrykning.

Ved heisalarm
Alarmsentralen ringer opp heisen for å avdekke hvilke tiltak som skal iverksettes.

 

«Tiden er avgjørende for å unngå tap av liv og verdier. Brannvesenet bruker i gjennomsnitt 1 minutt fra brannalarmen går på brannstasjonen til vi er underveis.”

SVERRE N. JUNKER
Avdelingssjef beredskap