Spørsmål og svar

Her kan du finne svar på ofte stilte spørsmål

Hvor ligger Brannstasjonene i Asker og Bærum?

Vi har 4 brannstasjoner; Bekkestua, Fornebu, Gjettum og Asker. Alle stasjonene har døgnkontinuerlig vakt og vår 24 timers bemannede alarmsentral er stasjonert på brannstasjonen i Asker.

Hva slags slokke- og sikkerhetsutstyr må/bør vi ha i boligen?

Det er lovpålagt at hver bolig eller boenhet skal ha enten en brannslange, et pulverapparat (6 kg) eller et skumapparat med slokkeeffekt minimum 21 A. I tillegg er det krav til minimum en røykvarsler i hver etagsje pr. boenhet. Jo flere rom og etasjer, jo flere røykvarslere vil vi anbefale å montere, gjerne seriekoblet, og i nærheten av soverom. I tillegg til dette er det mange gode sikkerhetsutstyr på markedet som brannteppe, brannstige, slokkespray, branntau, komfyrvakt.

Når får jeg tilsendt faktura?

Du kan velge mellom å få faktura en gang i året, hvert halvår eller hvert kvartal. Vi kan tilby betaling via avtalegiro og E-faktura.

Hvilken overføringslinje skal jeg ha?

Alarmoverføring fra nye kunder foregår via GSM/GPRS overføring fra ekstern leverandør.

Hva gjør jeg hvis det begynner å brenne?

Her er en liten huskeregel for hva du bør gjøre hvis det begynner å brenne:

Varsle – varsle de som er truet eller utsatt, og ring brannvesenet, tlf: 110
Slokke – slokk brannen hvis du ikke utsetter deg selv for fare
Redde – hjelp til med evakuering hvis behov og du har mulighet
Lukke – lukk dører og vinduer til rommet brannen er i

Rekkefølgen av Varsle-Slokke-Redde-Lukke vil være situasjonsavhengig. Du vil uansett gjøre noe riktig! Når hadde du sist brannøvelse hjemme? Det er ofte en morsom aktivitet for barna samtidig som det er et viktig tiltak. Husk å avtale en møteplass ute hvor dere samles!

Se mer informasjon om brannsikker bolig

 • "Tiden er avgjørende for å unngå tap av liv og verdier. Brannvesenet bruker i gjennomsnitt 1 minutt fra brannalarmen går på brannstasjonen til vi er underveis.”
  Sverre N. Junker
  Avdelingssjef beredskap
 • “Jeg vil takke for veldig god service! Vi er veldig fornøyd med ordningen, og føler oss veldig trygge når vi har tilkobling for både brann- og innbruddsalarm hos dere!”
  Tor Magne Howlid
  Boligalarmkunde
 • “Vår visjon er at Asker og Bærum skal være trygge kommuner å leve i – der ingen skal skades eller omkomme i brann. Med 4 brannstasjoner og 20 brannmannskap på døgnkontinuerlig vakt, kan du være trygg på at vi er raskt på plass ikke bare hvis brannalarmen går, men også ved private innbruddsalarmer.”
  Anne Hjort
  Brannsjef