Undersøkelser viser at røykvarslere redder minst 10-20 liv hvert år i Norge

Nærmere 98 prosent av alle husstander har røykvarslere, men det svikter når det kommer til kontroll og skifte av batteri. For å være sikker på at røykvarsleren fungerer, pass på at den monteres riktig, og at den testes og vedlikeholdes jevnlig.

Alle boliger – leiligheter, rekkehus, privatboliger, hybler og hytter – skal ha godkjente røykvarslere eller et godkjent brannalarmanlegg. Har du flere etasjer, skal du nå ha minimum én røykvarsler per etasje. Den nye forskriften om brannforebygging som trådte i kraft 1. januar 2016 krever at alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når alle dører er lukket. Med oppholdsrom i én del av huset, og soverom i en annen del, kan det være at du må ha enda flere røykvarslere i boligen. Eieren av boligen har ansvaret for å anskaffe og montere røykvarsler. Brukeren av boligen har ansvaret for å teste røykvarslerne og skifte batteri.