Om oss

Asker og Bærum brannvesen

Asker og Bærum brannvesen

Asker og Bærum brannvesen IKS eies av Asker- og Bærum kommuner og er en operativ og forebyggende brann- og redningstjeneste med ansvar for over 180 000 innbyggere, en rekke bedrifter, institusjoner og skoler m.m. Vi har 4 brannstasjoner sentralt plassert i våre kommuner; Asker, Bekkestua, Fornebu og Gjettum. I Asker og Bærum brannvesen er det ansatt 125 personer. Av disse er alltid 18 personer fra beredskap på vakt.

Vår visjon er at Asker og Bærum skal være trygge kommuner å leve i – der ingen skal skades eller omkomme i brann. 110-sentralen tar imot meldinger om ulykker og skal raskt respondere og sende ut brannbil og mannskap. Vårt mål er at vi ved branner og akutte ulykker skal være underveis innen 60 sekunder på dag/kveld og 90 sekunder på natten. Utrykningstiden skal ikke overstige 10 minutter til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem, og industriområder og ikke over 20 minutter i resten av kommunene. I praksis når vi de aller fleste bygninger og boliger i Asker og Bærum på under 10 minutter.

Vi jobber også aktivt med brannforebyggende arbeid og har stor fokus på tilsyn både hos bedrifter, institusjoner og hos risikogrupper med lav boevne (Trygg hjemme prosjektet). Målet er å øke brannsikkerheten hos våre innbyggere som har størst risiko for brann. Vi har feierutdannede som følger opp den private feiertjenesten og en informasjonsenhet som jobber med blant annet skoler, barnehager, eldresenter og innvandrere.

I tillegg tilbyr vi boligalarm til private boliger og alarmoverføring og utrykning til borettslag og bedrifter. Det er kun de som er kunde hos oss som er direkte tilknyttet brannvesenet sin alarmsentral. Vi benytter våre interne ressurser og kompetanse for å tilby denne tjenesten til Asker og Bærum sine innbyggere og virksomheter.

 • “Jeg vil takke for veldig god service! Vi er veldig fornøyd med ordningen, og føler oss veldig trygge når vi har tilkobling for både brann- og innbruddsalarm hos dere!”
  Tor Magne Howlid
  Boligalarmkunde
 • “Vår visjon er at Asker og Bærum skal være trygge kommuner å leve i – der ingen skal skades eller omkomme i brann. Med 4 brannstasjoner og 20 brannmannskap på døgnkontinuerlig vakt, kan du være trygg på at vi er raskt på plass ikke bare hvis brannalarmen går, men også ved private innbruddsalarmer.”
  Anne Hjort
  Brannsjef
 • "Tiden er avgjørende for å unngå tap av liv og verdier. Brannvesenet bruker i gjennomsnitt 1 minutt fra brannalarmen går på brannstasjonen til vi er underveis.”
  Sverre N. Junker
  Avdelingssjef beredskap